STYRELSEN

Jesper Henke
Ordförande larsjesperhenke@gmail.com
Johan Carstens
Kassör 0765-27 04 18
Johan Nilsson Suppleant 0708-35 56 85

Sekreterare
Gustav Åsberg Ledamot

Ledamot

Suppleant
Du kan också kontakta styrelsen via email:
styrelsen@brfpluto.se


Frågor och synpunkter på vår webbplats kan skickas till webb@brfpluto.se