KORT INFORMATION

Möten
Årsmötet i föreningen brukar hållas i mitten av maj. Under
hösten, oftast i december, har vi ett stormöte för att diskutera
olika aktuella frågor. Styrelsen sammanträder minst en gång i
månaden.

Allmän Information
Allmän information anslås vanligen i anslagstavlorna i portarna ut mot gatan.

Nycklar
Nycklar till föreningens dörrar är spärrade och kan inte kopieras
fritt. Om man behöver en extranyckel kontaktar man styrelsen som hjälper till med anskaffningen av denna.

Motioner
Dessa skall enligt stadgarna inkomma före 18 april för att
ärendet skall kunna tas upp på årsmötet. Lämnas till någon av
styrelsemedlemmarna.

Blanketter och formulär
Vi har en pärm med underlag för diverse olika blanketter som
kan behövas vid försäljning av bostadsrätt, överlåtelseavtal
och dylikt. Kontakta någon i styrelsen.

Försäkringar
För att vare sig den enskilde medlemmen eller föreningen skall drabbas ekonomiskt av skador som kan uppstå i lägenheterna och som bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för (se stadgarna) vill vi att alla
har en sk ”tilläggsförsäkring för bostadsrätt” på sin vanliga hemförsäkring. Denna typ av försäkring är inte särskilt dyr men ger ett gott skydd vid exempelvis vattenskador som uppkommer genom
oaktsamhet.
Om du vill påtala något som du vill att vi ska ta upp i styrelsen så kan du kontakta någon styrelsemedlem inför
kommande styrelsemöten.