VÄLKOMMEN TILL BRF PLUTO

Vi bor i ett hus och är medlemmar i en förening som bägge är ganska ovanliga. Huset, som är byggt 1906, räddades från rivning och föreningen bildades av människor med stark samhörighet.

Husets fasad är K-märkt vilket innebär att staden vill att den ska bevaras till efterlevande invånare. Idag finns det 34 st lägenheter i huset.

Varje år brukar vi försöka genomföra gemensamma
aktiviteter som exempelvis kräftskivor. På somrarna brukar gårdarna vara de naturliga mötesplatserna där alla i föreningen givetvis är välkomna.


 

 

Tips & Idéer
Har du några förslag till förändringar
eller synpunkter på vår hemsida?
Skicka ett email till webmaster.
   


Underhållsarbete.

-

  Vill man ha en kopia av vår senaste årsredovisning mailar man styrelsen@brfpluto.se, så ser vi till att ni får en sådan.